עַבֱּד הבנאי
העיתון היומי
גן "אלה" בטיול
חשמלאים בפעולה
לוגיסטיקה
צוות לעניין ולבנין
סביום
הנהלת חשבונות
מזכירות טכנית
משרד חינוך
העיתון היומי
מחמוד
קיבוץ של פעם...
הדור הצעיר
תקשורת בפעולה
Kibbutz Kiryat Anavim Photo Album
Page 14
ענף הדואר
חלוקת עיתונים
מורד הנגר, החצרן, השרברב, השוטר - מורד שגדל ביחד אתנו
המעגילה במכבסה
המכבסה