1920
Old Photo Album of Kiryat Anavim
Page 1
First Kindergarten
1921
1921
Starting Plantation
צילום משנת 1925
1921 Dilb 1 members
1921 קבוצת דילב אחד
ביקור חברי הועד הציוני
בנית עמדות שמירה
1934
Tel Aviv 1934
1924
ביקור בתל אביב 1934
1921
Writers Conference 1924
קהוצת בוסליה 1931
מחנה קיץ של בני חבר הקיבוצים 1935
1936
ילדים בגן ירק 1926
כנס סופרים למען קק"ל 1924
CLICK on  slide  to get larger picture
הקליקו על התמונה לראותה בגדול
הגן הראשון
1918
ששת הראשונים 1920
ועד הסתדרות החלוץ
בקמיניץ פודולסק
1929
1924התחלת תנובה
ביקור רופיןבקבוצה
1921
1936
The first 6 halutzim
1932שבועות
Shavuot Celebration
חג שבועות 1932
מבנה האבן הראשון-רפת1921
הכנה לנטיעות הראשונות
1921
תלמידים בגן הירק
1920TTaubYakov
1934
סלילת הכביש הראשון
חוה בת - חיים
יעקב טויב
1928חוה בת חיים
1920מגורים
1920מטבח
1920חדר האוכל
1924חברים
1922
המיסדים מפרלוקי
1918
קבוצת קמיניץפודולסק
1939
1924
האורוה והלול 1924
1921
1920
חלב לירושלים 1924 תחילת תנובה
1926
1925
1925
קבוצת מבקרים לא מזהה
ליד המזבח  1926
1921
קבוצת "בוסליה" 24.10.1931
1921יציקת יסודות לרפת
Yehuda Kuper
יהודה קופר
שרה טלר
שרה טלר
אפרים בן-חיים
NaftaliRosenstein
אפרים בן-חיים
יציקת יסודות למבנה הרפת 1920
אגרונום עקיבא אטינגר
נפתלי רוזנשטיין
אגרונום עקיבא אטינגר
בצעירותו
1928
יהודה גור-אריה
שרה טלר