Kiryat Anavim Photo Album 
Page 3
מש' חקלאי
Nathan Kiryati-Sara Lisai-Hagay Peleg-Yaara Pinhasi
לבון
1934 ביקור מ.אוסישקין בקבוצה
ביקור או-נו נשיא בורמה 1954
דניאלה אדלר עובדת בדואר
בונים
צריף חדר עיון בדשא של הבריכה היום
בנית צריף חדר עיון
תחיה אקסרוד מנגנת עם...
פינת חי
בגן ירק
יצחק ומיכל פטריק
בגן ירק
בגן ירק
דב גוטהרץ תחיה וגדעון בגן ירק
פינת החי
צביקה סגל הדוור
מכתב למסירה
דניאלה אדלר עם צביקה סגל
דניאלה
ילדים בחדר עיון
צביקה הדוור
שתילה בגן הירק
1951-1955 ילדי הקבוצה
1951-1955 Children 
הקליקו כדי להגדיל וגם אפשר לדפדף
CLICK on  slide  to get larger picture
הקליקו על התמונה לראותה בגדול
עם לבון
בכנס בינלאומי
חג פסח בחדר האוכל
חתונת רבקה שליט 1951
עולים חדשים
מפולין ומרומניה 1946
חברת נוער שחף 1979
שחרור גדעון פלאי מהכלא הבריטי
1
באדיבות: אהרון גור-אריה
צילום: אהרון גור-אריה
1950
1949
to page 4 לעמוד
8זהרה לביטוב 10צילה גור אריה
הקליקו לתמונה גדולה
נפתלי אשפיז
1929
גדעון פלאי עם הוריו
1945
1969
1939 תחיה עם ילדי קיבוץ נען
באדיבות תחיה אילני
צילום:משה אקסלרוד
1949rosenstein
ד"ר נפתלי רוזנשטיין
במרפאתו1949
hafuga1951
צוות צילום הסרט "הפוגה" 1951
1955
ביקור הנשיא בן-צבי בקבוצה
ביקור אוסישקין ורופין בקבוצה 1928
חיים ויצמן
נפתלי עם ח.ויצמן1949
1947thiya zafrira zofia aviva amizur simha
1954
מש' פנחסי
העמדה הראשונה נבנתה ב1929
חברים מתאמנים
יום הזכרון הראשון בבית הקברות
חברים על המשלט
יאיר טאובר, יעקב מוזל,?,אריה שפיגל,?,דליה בן-אברהם,ראובן ברוך
דליה בן-אברהם,?,?,אריה שפיגל,יעקב מוזל,יוסף איתן,יאיר טאובר
טכס אזכרה
יצחק בן-אברהם מפקד האיזור
חיילי פלמח במנוחה לפני חדר האוכל
כנס מפקדי הפלמח בקרית ענבים
צבי ספקטור - מפקד כ"ג יורדי הסירה
אריה פיליפ משה יוגב באימונ נשק
1952האסם בבניה
2004האסם
2004האסם
2004האסם
2004האסם
האסם
מרים פנחסי מטפלת
ביקור הועד הציוני 1928
עמיצור חת,יוסף איתן,שמוליק זיידלר,אהרון גולדנברג
באדיבות מוזיאון הפלמח
1974בנית מבנה מרכזי לבמג
13.6.1947
הסרט הפוגה
חדר ביאליק כתה בב"ס
הגנה - פלמח הראל