Kiryat Anavim Photo Album
Page 3
מש' חקלאי
Nathan Kiryati-Sara Lisai-Hagay Peleg-Yaara Pinhasi
לבון
1934 ביקור מ.אוסישקין בקבוצה
ביקור או-נו נשיא בורמה 1954
דניאלה אדלר עובדת בדוארבוניםצריף חדר עיון בדשא של הבריכה היוםבנית צריף חדר עיוןתחיה אקסרוד מנגנת עם...פינת חיבגן ירקיצחק ומיכל פטריקבגן ירקבגן ירקדב גוטהרץ תחיה וגדעון בגן ירקפינת החיצביקה סגל הדוורמכתב למסירהדניאלה אדלר עם צביקה סגלדניאלהילדים בחדר עיוןצביקה הדוורשתילה בגן הירק
1951-1955 ילדי הקבוצה
1951-1955 Children
הקליקו כדי להגדיל וגם אפשר לדפדף
CLICK on  slide  to get larger picture
הקליקו על התמונה לראותה בגדול
עם לבון
בכנס בינלאומי
חג פסח בחדר האוכל
חתונת רבקה שליט 1951
עולים חדשים
מפולין ומרומניה 1946
חברת נוער שחף 1979
שחרור גדעון פלאי מהכלא הבריטי
1
באדיבות: אהרון גור-אריה
צילום: אהרון גור-אריה
1950
1949
to page 4 לעמוד
הקליקו לתמונה גדולה
נפתלי אשפיז
גדעון פלאי עם הוריו
1945
1969
1939 תחיה עם ילדי קיבוץ נען
באדיבות תחיה אילני
צילום:משה אקסלרוד
1949rosenstein
ד"ר נפתלי רוזנשטיין
במרפאתו1949
hafuga1951
1955
ביקור הנשיא בן-צבי בקבוצה
חיים ויצמן
נפתלי עם ח.ויצמן1949
1947thiya zafrira zofia aviva amizur simha
1954
מש' פנחסי
העמדה הראשונה נבנתה ב1929העמדה על הקריה שנהרסה על ידי קק"לחברים מתאמניםיום הזכרון הראשון בבית הקברותחברים על המשלט
יאיר טאובר, יעקב מוזל,?,אריה שפיגל,?,דליה בן-אברהם,ראובן ברוךדליה בן-אברהם,?,?,אריה שפיגל,יעקב מוזל,יוסף איתן,יאיר טאוברטכס אזכרה
יצחק בן-אברהם מפקד האיזורחיילי פלמח במנוחה לפני חדר האוכלכנס מפקדי הפלמח בקרית ענביםצבי ספקטור - מפקד כ"ג יורדי הסירהאריה פיליפ משה יוגב באימונ נשק
1952האסם בבניה2004האסם
האסם
מרים פנחסי מטפלת
ביקור הועד הציוני 1928
עמיצור חת,יוסף איתן,שמוליק זיידלר,אהרון גולדנברגבאדיבות מוזיאון הפלמח
1974בנית מבנה מרכזי לבמג
13.6.1947
הסרט הפוגה
חדר ביאליק כתה בב"ס
הגנה - פלמח הראל
קטע מיומן יצחק בן-אברהם מפקד האיזור במלחמת השחרור
צוות צילום הסרט "הפוגה" 1951