2011
2010
2009
2012
גן צילה
שדרות רינה
מלון כרמים
שכונת נעורים
בית נקופה
BetterPlaceStation
הרחבה קרית ענבים
2013
ינואר 2013
יוני - כניסה חדשה לסופר
רכבת הרפת ההיסטורית
2014
צילום אווירי באדיבות:משה סמבורסקי
2008
Kibbutz Kiryat Anavim Photo Album
Page 12