הקליקו על הכותרת כדי לקרוא ביומנים
1918
קטעי יומנים
1919
תודות לתחיה אילני על ההקלדה
מיומנו של נער מעליית הנוער הגרמני - 1936
Ernst Loewy: Jugend in Palestina
Briefe an die Eltern 1935 - 1938
Hrsg. Brita Eckbert
©  Berlin Metropol 1997
ISBN 3-926893-40-0
click to enlarge
בגרמנית
click to enlarge
click to enlarge
1920
Letters and Diaries
In German
יומן המשק 1934 - 1935
click to enlarge
click to enlarge
ספר החיים - יומנה של קבוצת קרית ענבים
1921 - 1924
תודות לשרה ישראלי על ההקלדה
על התמונות כדי לקרוא בתוכן ענייינים
click to enlarge
שנות ה-30
הקליקו להגדלה
הקליקו להגדלה
יומן המשק 1937 - 1940
הקליקו להגדלה
העמוד הראשון
תרצ'ז - תרצ'ט
תוכן ענינים עם שם הכותב ותאריך
תודות לתחיה אילני על ההקלדה
הקליקו להגדלה
הקליקו להגדלה
ספר החיים 2 שנים 1923 - 1924
תודות לשרה ישראלי על ההקלדה
תוכן ענינים עם שם הכותב ותאריך
תוכן ענינים עם שם הכותב ותאריך
תולדות המקום - אברהם בן-נריה
מכתבים מעניינים
תרגום לעברית עמודים 48-63
תודות לענת שפיגל על התרגום
1938 - 1936
יומן הנוער מגרמניה
חלקו בעברית חלקו בגרמנית
קורות נערה מהקבוצה - Hannelore Falk
מיומנו של יצחק בן-אברהם מפקד היישוב
במלחמת העצמאות
ספר בהוצאת המשפחה - תודות לצבי ישראלי