ארכיון קרית ענבים
הוא בין הראשונים שנוצרו בארץ בעל חשיבות היסטורית המכיל חומר רב צדדי על הקמת היישוב הכפרי באיזור ההר, ועל תרומתו כישוב ליד ירושלים בפרט. הוא הוקם על ידי אברהם בן-נריה, חבר מיסד קרית ענבים הניחן בתודעה היסטורית עמוקה. הוא החל לאסוף מסמכים ולתעד את חיי היומיום כבר מימיו הראשונים של המשק
החומר המצוי בארכיון מחולק לפי עקרון נושאים ותאריכים לעשרים ושלוש חטיבות ותת חטיבות: היסטורית חברתית,  תרבותית וחטיבה משקית. החומר רב גוני ומורכב מרישום של פרטי-כל האסיפות וישיבות הועדות השונות, פירסומים פנימיים ויומנים אישיים, התכתבות עניפה בין בעלי תפקידים למוסדות המדינה


הארכיון
הארכיון מהווה מאגר מידע המרכז בתוכו את הרציפות ההיסטורית של המקורות בכל תחומי הידע של הארגון בו הוא מצוי. מקורות אלו מהווים עדות והוכחה מוסמכת ליצירה האנושית ותשתית הזיכרון לעצם קיומו של הארגון בו נוצרה
יעוד הארכיון
לאצור, לתעד ולשמר חומר ארכיוני בעל ערך היסטורי על מנת להעמידו לעיון לצורכי לימוד, עיון ומחקר חשוב להדגיש כי רציפותה של החברה האנושית אינה מותנית בהמשכיותם הביולוגית של בניה אלא בהורשת התרבות מדור לדור
(אנציקלופדיה למדעי החברה)


פרויקט רא"י - ארכיון קרית ענבים באתר הספריה הלאומית
02 - 5348643 טלפון
החל משנת 1917
פניות לקביעת מועד ביקור מתקבלות במייל
חנה קליין
תאריכים חשובים בתולדות המשק