כרם - בשותפות עם יקבי ברקן
Mei Harei Yehuda - Water projects 

Anavid -Insulation Products Factory
Main Branches
אגודת
כתובת דואר: קיבוץ קרית ענבים

Snail Mail
Kibbutz Kiryat Anavim
9083300     ISRAEL
Main phone 02-5348621
Main mail: mt@kanavim.com
קיבוץ קרית ענבים מסווג כקיבוץ מתחדש
שם האגודה: קרית ענבים קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע"מ
נרשם ככך ע"י רשם האגודות השיתופיות  2011
היום הקובע לצורך השייוך 17.2.2006
mt@kanavim.com
ka_mazkir@kanavim.com
מזכיר 
klita.k.k.a@gmail.com
ועדת קליטה
נוי
שרותי מכבסה
מורה דרך מקצועי מזה 20 שנה - 
סטודיו לאמנות
Gardener - Ziva
Eldad - Computer services
Laundry - Ilana
מיקוד: 9083300
מזכירות טכנית
02 - 5348621
Professional guide Shay Baitner

K.A. Archive
ארכיון ומנהלת האתר
ענפים ויזמויות
על הקיבוץ
נקודות ציון בחיי המשק
עד 2010
NEXT PAGE