Prełuki

עיירה קטנה באוקראינה
100ק"מ מזרחית לקייב
חוגי נוער יהודי מחפשים דרך להגשמת האידאל הציוני
קבוצת "ארץ ישראל א" 1917
קבוצת "צעירי ציון" 1918
קבוצת "ארץ ישראל ב" 1918
Kamianets-Podilskyi
קמיינץ פודולסק עיירה אחרת באוקראינה
קמיניץ פודולסק קבוצת "המתנדבים בעם" 1918
האגרונום אברהם זוסמן מקים חוה נסיונית באודיסה 1918
"בית הספר הדו-שנתי לירקנות וגננות"
קבוצה מאורגנת מ"ארץ ישראל" בפרלוקי יוצאת לשם באפריל 1918
כאן מתגבש גרעין המחליט להתלכד לעלות לארץ
ולהמשיך את החיים המשותפים בצורת קוופרטיב
קבוצת "ארץ ישראל" מפרלוקי, "המתנדבים בעם" מקמניץ פודולסק אליהם צורפו כמה
בודדים יחד כ-35 איש
לאחר ויכוחים אידאלוגיים רבים
מנסחים תקנון וקובעים את יולי1919
כתאריך הייסוד של הקבוצה החדשה
קואופרטיב "ארץ ישראל" אודסה 1919
קבוצת קמניץ פודולסק לפני עליתה 1920
נבחרה משלחת של 6 חברים לעלות לארץ ראשונים
והם עולים על האוניה רוסלאן בתאריך19.11.1919
הקבוצה מקמיניץ מגיעה ארצה ב - 28.8.1920
רב חברי הקבוצה עולים ארצה
שבעה החברים שנשארו סוגרים
ענינים בחווה ועולים ב - 1921
הקבוצה השלישית מקמיניץ מגיעה במרץ1921
הקבוצה מקמיניץ מנתה כשלושים איש והקבוצה מפרלוקי כעשרים. חשבנו שאם נעלה לארץ כקבוצה מגובשת נמנה
כחמישים איש וזו קבוצה היכולה להקים משהו משמעותי
להמשך קרא מיומנו של
ששמה "קואופרטיב ארץ ישראל
השנים הראשונות באוקראינה
ההתאגנות לעליה
היכן התגבש הרעיון הציוני - ההתחלה
מגיעים לנמל יפו ב - 19.12.1919
1918
יש לסמן קריאה בלבד
על ההתארגנות לעליה
אפרים בן-חיים
על העליה ארצה על הרוסלאן
1917 אסיפת קבוצת "ארץ ישראל" הראשונה