Articles and studies about Kiryat Anavim
Judy Lash- Balint : The Road to Jerusalem
הקליקו על הלינק הכחול
ההגנה על הדרך לירושלים ב-1948
חיים ארלוזורוב כותב ביומנו
בשנת 1932  באתר פרויקט בן - יהודה
שרה ישראלי בין מדליקי המשואה בערב יום השואה
מחקרים וכתבות על קרית ענבים
האזינו למירה שפיגל באתר
קבוצת נוער מעדן שהגיעה עלינו בשנת 1949
ספר מסעות בארץ הקודש 1925
תמונה של יונה פנחסי ואברהם קריתי
על מנחם חקלאי באציקלופדיה
לחלוצי היישוב ובוניו
על אפרים בן-חיים באנציקלופדיה
לחלוצי היישוב ובוניו
על מאיר מנדל באנציקלופדיה
לחלוצי היישוב ובוניו
על נתן קריתי - אזכרה במלאת 50 למותו - ניר מן ב
חוברת זכרון
NEXT PAGE
על בית הקברות והאנדרטה-בבלוג של מיכאל יעקובסון
קתדרה
על רכישת הקרקעות של קרית ענבים
מס' 62
מחקר של יוסף גלס בכתב העת
הסוכנות היהודית-המחלקה לחינוך
על
קרית ענבים-גיאוגרפיה ישובית של משק הררי
האוניברסיטה העברית-ירושלים 1970
גרשון שמיר
ומבצע נחשון
ד"ר יעל ויילר ישראל - ספר החיים של קרית ענבים
ד"ר יעל ויילר ישראל
חבורתיות של חברי קיבוץ ולוחמים
אביבה אופז עו. ספר החיים  -יומנה של קבוצת קריית ענבים, יד בן-צבי 2001
זאב ענר עו.סיפורי קיבוצים, משרד הבטחון 1998