הדרכות של שי באיזור קרית ענבים
2010 במסגרת ארועי חג ה-90 לקריה
2010