אלי כהן
כל סוגי הביטוח
קיבוץ קרית ענבים
0507 - 449889
02 - 5348769
02 - 5348845
02 - 5348769
נייד
משרד
  "
פקס
לפרטים